Tarieven

De sessies en oudergesprekken duren 50 minuten.

Intake, kindsessie & oudergesprek : € 75 , –
Schoolbegeleiding : € 75 , –

Zorgverzekering en vergoedingen

Zorgverzekeringen geven voor kindertherapie meestal vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Belangrijke codes hiervoor zijn:
AGB zorgverlener 90048811
AGB Praktijk 90057305

SKJ registratie 100022757

KvK 54941229

Vereniging voor Integrale therapeuten (VIT) 439.13.A
Koepelvereniging RBCZ Licentienummer 103217R

De Babbelboom is aangesloten bij:
Beroepsvereniging VIT (Vereniging Integrale Therapeuten)
Koepelvereniging RBCZ (HBO register beroepsbeoefenaren natuurlijke gezondheidszorg)

Wkkgz (wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg)
Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dan natuurlijk graag. Dan hebben we een gesprek om dit op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan.  Hiervoor kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniding de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging op deze wet ben ik tevens aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl).

Bekijk hier het overzicht van vergoedingen

Formulieren