Therapie

Integratieve kinder- en jongerentherapie is een kortdurende effectieve vorm van therapie voor kinderen & jongeren van 2 tot 18 jaar.

Integratief betekent dat ik interventies uit verschillende behandelmethodes door elkaar heen gebruik. Het voordeel daarvan is dat ik kan aansluiten bij wat het kind en of jongere nodig heeft. De mens staat steeds centraal. Aansluitend op het kind of jongere ga ik via spel en/of gesprek, met hem of haar op zoek om weer op een gezonde manier verder te kunnen gaan. De focus ligt op de kwaliteit, niet op de klacht. Hij/zij leert zijn of haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden te vergroten en te gebruiken bij het oplossen van de klacht. Elke therapie is anders, omdat elk mens anders is! Ouders spelen hierbij een onmisbare rol en worden nauw betrokken bij de therapie.

De therapie bestaat uit gemiddeld 8 tot 15 sessies en start met een oudergesprek. Ook gedurende de therapie vinden er gesprekken met ouders plaats, zodat zij de juiste ondersteuning aan hun kind kunnen bieden.

Voor welke klachten ?

  • Fysieke klachten met psychische oorzaak, zoals buikpijn, hyperventilatie, hoofdpijn, zindelijkheidsproblemen.
  • Gedragsproblemen, zoals pesten, liegen, stelen, verlegenheid, concentratieproblemen, agressief gedrag, woede aanvallen, onzekerheid.
  • Aangeleerde probleemgewoontes, zoals haarplukken, nagelbijten, duimzuigen.
  • Emotionele problemen, zoals scheiding ouders, aanhoudende boosheid, rouw en trauma.
  • Moeite hebben met bijzondere eigenschappen zoals hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid.
  • Angsten, zoals angst voor dieren, bang om alleen te zijn, bang om het niet goed te doen (faalangst), perfectionisme, controle willen houden, bang om in de steek te worden gelaten.
  • Sociaal-emotioneel, zoals moeizame omgang met leeftijdsgenoten of gepest worden.
  • Overige klachten, zoals slaapproblemen, eetproblemen.
  • Leren omgaan met een diagnose o.a. ADHD/ADD/PDDNOS/Asperger.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing) kan bijdragen in het verwerken van traumatische en nare ervaringen. Vaak zorgen deze ervaringen voor belemmeringen in het dagelijks leven.

EMDR wordt binnen de praktijk gebruikt als interventie bij o.a. traumatische ervaringen, faalangst, scheiden ouders, pesten.